Bestuur
Danielle Hacqebard - Voorzitter
Wim de Mol - Penningmeester
Dick Dunnebier - Secretaris

Secretariaat 
Adres: In de Wolken 79
           1186 BH Amstelveen
Telefoon nummer  020 643 1991
Email: secretaris@ocamstelveen.nl
Website: www.ocamstelveen.nl  

Notarie akte 
Datum van oprichting 5 april 2000
Ingeschreven bij Smith Bentum Amson Notarissen te Amstelveen

Handelsregister
Datum van inschrijving 10 april 2000
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam
KvK-nummer 34.13.62.74

Bankgegevens
Bank ABN AMRO
Bank rekening nr. NL82ABNA0505783274  

ANBI Status
Beschikkingsdatum 20 april 2012
Dossiernummer 83.142

Belastingdienst
Fiscaal nr. 8163.59.337  (tevens RSIN = Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer)
ANBI nr. 83.142             
OCA
KvK 34.13.62.74
In de Wolken 79, 1186 BH Amstelveen
Email info@ocamstelveen.nl
ANBI Status
Beschikkingsdatum 20 april 2012
Dossiernummer 83.142