Nieuw Bestuur
14-06-2019

Persbericht van het Nieuwe bestuur

Bij de alv van 06-06-2019 is een nieuw bestuur gekozen van de Ouderen Combinatie Amstelveen.


Als voorzitter is gekozen. Mevrouw D. Hacquebard.

Als Secretaris is gekozen. De heer D. Dunnebier.

Als penningmeester is gekozen. De heer W. De Mol.

De reden tot genoemde bestuur wisseling is dat de voormalige voorzitter mevr. De Robles door omstandigheden gedwongen werd haar functie neer te leggen.

Het is jammer dat de heer P. A. de Robles op onjuiste gronden tot de beslissing is gekomen om de OCA fractie te verlaten en zelfstandig door te gaan in de gemeenteraad Amstelveen.

In de motivatie van de heer P. A de Robles wordt vermeld dat het kernprobleem het begrip "last" is. Het bestuur van de OCA inperteert het begrip "last" als zijnde zelfstandig maar wel gebonden aan de partij.

drs. D. Dunnebier., secretaris OCA

OCA
KvK 34.13.62.74
In de Wolken 79, 1186 BH Amstelveen
Email info@ocamstelveen.nl
ANBI Status
Beschikkingsdatum 20 april 2012
Dossiernummer 83.142